Държавен фонд „Земеделие“ организира среща с пчеларите. На нея експерти ще запознаят стопаните с новите мерки за финансиране по Националната програма попчеларство за периода 2020–2022 г. Това ще се случи по време на Фермерски пазар „Оборище“ в София на 20 октомври, съобщават от Фонда.

На специален щанд от 13 ч. до 15 ч. държавните експерти ще информират на мястоземеделски производители за възможностите за кандидатстване. Ще се раздават и информационни материали.

Програмата запчеларство за тригодишния период 2020–2022 г. е с общ бюджет 19 199 412 лв., или по 6.4 млн. лв. за всяка година.

Фермерски пазар „Оборище“ е част от Културния календар на столицата. Събитието ще се проведе от 11 ч. до 18 ч. в началото на ул. Оборище, зад Храм-паметник „Св. Ал. Невски“.