Недостигът на работна ръка е проблем, който мъчи фермерите у нас от доста година. В близко бъдеще може би ще се намери решение. Сезонни работници от Грузия ще могат да бъдат наемани без разрешение за работа в България за срок от 1 година с възможност за последващо удължаване за общо до 3 години.

Това е предвидено в спогодба за регулиране на трудовата миграция между двете страни. Документът бе одобрен на заседание на Министерски съвет, съобщават от пресцентъра на институцията.

Документът урежда и обмена на сезонни работници между двете страни за период до 9 месеца годишно.

Спогодбата беше подписана на 30 септември в грузинската столица Тбилиси от министъра на труда и социалната политика Бисер Петков и Екатерине Тикарадзе, министър на вътрешно разселените лица от окупираните територии, труда, здравето и социалните въпроси на Грузия.

Спогодбата ще се прилага за граждани на България и Грузия с трудов договор и разрешение за пребиваване на територията на другата страна. Наетите по междуправителствената спогодба работници ще имат същите трудови права и задължения и защита на работното място, които са в сила за местните работници.