Така дълго чаканият закон за розата зацикли вчера на второ четене в комисията по земеделие, въпреки че заинтересованите страни изразиха съгласие с предложените текстове. Разнопосочни мнения обаче предизвика още член 2 алинея 2, в която се казва, че държавната политика по отглеждане и индентификация на насажденията с маслодайна роза се определя от министъра на земеделието.

От страна на производителите поискаха да не се включва индентификацията на насажденията с рози с аргуммента, че агроведомството няма нужния материален и човешки ресурс за това. Депутатът Светла Бъчварова пък предложи в текста да се прибави и думата „подпомагане’, което да гарантира, че в бъдеще розопроизводителите ще получават и държавна подкрепа. В хода на дебатите бяха припомнени и исканията на производителите за подпомагане на площ, което да се въведе най-вероятно след 2021 г. В крайна сметка залутани в юридически и политически обяснения, депутатите приеха да се спре разглеждането на закона на второ четене, и следващата седмица да се свика нова среща на работната група, която да изглади различията по текстовете на проектозакона.