Ако инициативата успее да събере поне 1 милион подписа до септември 2020 г., то тогава Европейската комисия и Европейския парламент следва да превърнат исканията на инициативата в нормативни актове.
Около 90 организации от 17 страни от ЕС съвместно откриват кампанията. Тя е подкрепена и от множество биоземеделски асоциации.

Според международни експерти четвърт от дивитеживотни в Европа са опасно застрашени. Половината от природните местообитания са в неблагоприятно състояние. Екосистемните услуги се влошават.

Милионифермери са изтласкани от земеделието заради:

  • несправедливи цени;
  • липса на подкрепа от правителствата;
  • латифундисти и големи корпорации.

Около четири милиона малки земеделски стопанства са изчезнали между 2004 и 2016 г. в ЕС. Бързият упадък както на малките стопанства, така и на дивата природа е дълбоко вкоренен в настоящия ни модел на производство на селскостопански храни. Той до голяма степен разчита на мащабното монокултурноземеделие и използването на синтетични пестициди, смятат те.

Според тях до допълнително влошаване на ситуацията води Общата селскостопанска политика на ЕС. Тя активно финансира именно тази форма на селско стопанство , чрез системата си за субсидии, която благоприятства масовото производство, вместо да подпомага фермите с малки размери и екологично земеделие.

Сред исканията на Европейска гражданска инициатива е ЕК да внесе законодателни предложения за извеждане от експлоатация на синтетичните пестициди до 2035 г. Те настояват за намаляване на синтетичните пестициди в земеделието на ЕС с 80 на сто до 2030 г., започвайки с най-опасните, и достигане на 100 процента чисто от синтетични пестицидиземеделие до 2035 г.

Друго искане е за възстановяване на природните екосистеми в земеделските райони. Така земеделието ще се превърне в лост за възстановяване на биоразнообразието.

Освен това настояват за:

  • подкрепа за фермерите в преход, като се работи за реформи в земеделието, чрез приоритизиране на малките, разнообразни и устойчиви земеделски стопанства;
  • подкрепа за бързо увеличаване на агроекологичните и биоземеделски практики;
  • внедряване във фермите на независими обучения;
  • проучвания за свободно от пестициди и ГМО земеделие.