Министър Танева определи ставките за обвързана подкрепа за животните в планинските райони за 2019 г.

Размерът на ставката за едно допустимо за подпомагане животно по Схемата за обвързано подпомагане заовце-майки и/или кози-майки в планински райони (10– 49животни) за 2019 г. е 58,48 лева.

Ставката по Схемата за обвързано подпомагане за млечникрави в планински райони (5–9животни) за 2019 г. е 290 лв. на животно.