Със заповед на министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева са определени ставките за обвързано подпомагане заживотни за 2019 г. Ставката за едно допустимо за подпомагане животно по Схемата за обвързано подпомагане за биволи за е  362,36 лв.

Размерът на ставката за едно допустимо за подпомагане животно по Схемата за обвързано подпомагане за месодайникрави под селекционен контрол е 172,56 лв. за първите 30 (включително). За над 30-тото допустимо за подпомагане животно, ставката е в размер на 156,87 лв.
За едно допустимо за подпомагане животно по Схемата за обвързано подпомагане за месодайникрави и/или юници е 161,46 лв. за първите 30 (включително) допустими за подпомаганеживотни и 146,78 лв. за над 30-тото допустимо за подпомагане животно.
Ставката  за млечникрави под селекционен контрол е в размер на 515,89 лв. на животно за първите 30 (включително) и 468,99 лв. на животно за над 30-тото допустимо животно. За млечнитекрави размерът на плащането е  308,69 лв. за първите 30 (включително) допустими за подпомаганеживотни и 280,63 лв. за над 30-тото допустимо за подпомагане животно.
По схемата за обвързано подпомагане заовце-майки и/или кози-майки, под селекционен контрол, се финализира проверката и валидирането на документите, доказващи реализация. Затруднението идва от предоставените много документи, тъй като е допустима реализация както на мляко, така и на месо. Очаква се обработката им да приключи в понеделник, когато ще бъде издадена и заповедта за определяне на ставката по схемата.