С Постановление на Министерския съвет беше приета тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа.

Това съобщи министърът на регионалното развитие Петя Аврамова.

Министърът напомни, че винетните такси за пътни превозни средства до 3,5 тона не се променят. Приетите такси са за тежкотоварните превозни средства над 3,5 т. Чрез тях се въвежда справедливият модел за таксуване на принципа който руши повече да плаща повече.

Тол таксите са обвързани с екологичната категория на превозното средство и с класа на пътя, по който ще се движи:

  • – автомагистрали;
  • – първи клас пътища;
  • – частично втори клас пътища.

Тези тарифи са окончателните, на които се спряхме след множество разговори с превозвачите след заседанията на Обществения консултативен съвет, като направихме сериозни отстъпки от първоначалния вариант на тарифи, представен за обсъждане в Съвета, уточни Петя Аврамова.

По думите й това е оптималният вариант, с който трябва да бъде плащано за преминаване по пътищата от републиканската мрежа на България за всички превозни средства над 3,5 тона.

Обхватът на тарифата включва 6050 км от общо 20 хил. километра републиканска пътна мрежа. За останалите 14 хил. км тежкотоварните превозни средства няма да дължат нито винетна, нито тол такса.

Министърът изрази увереност, че въвеждането на тол системата ще даде възможност за акумулиране на средства, необходими за ремонт и рехабилитация на пътната мрежа.

Аврамова напомни, че според решението на Народното събрание тол системата трябва да бъде въведена до 1 март 2020 г.

Работим по нейното въвеждане, стартирахме тестове в реално време с бордови устройства, монтирани на тежкотоварни автомобили, така че да проследим действията на цялата система в техническо отношение. Очакваме нотификация от ЕК на доклада за въвеждането на системата, добави още министърът на регионалното развитие.