Кметовете и кметските наместници ще имат ангажимент да регистрират фермите от тип "заден двор". Информация за тях трябва да подават и частните ветеринарни лекари, които обслужват даден район. Това се предвижда в проекта за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност, съобщи в Пловдив изпълнителният директор на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) проф. Паскал Желязков.

 Промените целят да се облекчи режимът за регистрация на обектите, в които се отглеждат животни за лични нужди - най-вече прасета, и да се гарантира ветеринарномедицинското обслужване на всички животни на територията на страната.

От гилдията на частно практикуващите ветеринари остро реагираха и са против да поемат отговорност, както и да бъдат глобявани, ако скрият обект тип "заден двор". С промените в закона се въвежда санкция за „недоносителството“. От Български ветеринарен съюз са категорични, че у нас единствено Наказателният кодекс регламентира тези категории, но само и единствено по отношение на престъпленията.

Вменяването на подобно задължение е противоправно и поставя всички регистрирани ветеринарни лекари в позицията на избор -

да са доносници или съвестно да  изпълняват договорните си задължения.

Това е равнозначно да бъдат задължени всички граждани да донасят в полицията, че съседът им кара кола пиян, в противен случай да има глоба. Вменяването на контролни задължения на регистрираните ветеринарни лекари е недопустимо - те са изпълнители на услуги. Установяването на нерегистрирани обекти, неидентифицирани животни е функция на официалните ветеринарни лекари към БАБХ, защото те отговарят за приложението на закона.

Частните ветеринари са абсолютно против БАБХ да фиксира територията им на действие, т.е. населените места, в които изпълняват мерките по програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести и зоонози по животните. Смятат също, че не е редно, нито практично БАБХ да определя честота на посещения по индустриални обекти. Определянето на територии за профилактика и надзор ограничава избора на индустриалните оператори, защото дейностите се осигуряват от наети ветеринарни лекари.

  Председателят на Съюза на говедовъдите в България Михаил Михайлов е написал в портала за обществени консултации, че

връзката между БАБХ, Български ветеринарен съюз и фермерите на практика не съществува.

Той се възмущава, че в проект закона има 30 параграфа относно наказания на фермери и практикуващи лекари, и пита защо няма глоби и за държавните служители. Поставя проблема с изпълнение на профилактичната програма по отношение доставката на ваксини. Обикновено ваксинацията се провежда в най-неподходящото време, най-вече през лятото, в най-големите горещини. Когато насекомите вече са си свършили работата по разпространение на болестите, а животните са изложени на топлинния стрес и стреса от ваксините и намаляват продуктивността си. Подобна е ситуацията за ваксиниране на телетата, навършили четиримесечна възраст. Всичко това води до икономически загуби за фермерите, категоричен е Михайлов. Той настоява да се контролира тристепенно вносът на суровини от животинска продукция в България.