Районите с ограничения, различни от планинските, се намаляват почти наполовина.

С постановление на Министерски съвет се въвеждат изменения и допълнения на Наредба за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват.

Въвеждат се малки изменения в списъка с Планински райони, но по-големите промени са в Приложение 2 от Наредбата. В него се посочват районите с ограничения, различни от планинските.

Проектът на постановление за изменение и допълнение на Наредбата е отворен за обществено обсъждане до 14.02.2020 г.

В един от коментарите по него се казва:

„Кратка справка показва, че в старата наредба районите с ограничения различни от планинските попадат 568 землища. В новата проектонаредба същия списък е съкратен до 341 землища – тоест едва 60% от първоначалния списък.

Целта разбира се е да не се плаща допълнителната добавка към субсидиите за тези нископлодородни и изостанали землиша и те да се обрекат на тотално изоставяне. В резултат на изоставянето на тези землища, ще се вдигне СЕПП на декар за всички останали – разделяй и владей.

Да напомним също така, че почти всички землища от „райони с ограничения различни от планинските“ са също така и в НАТУРА 2000, като имат абсурдни ограничения за чистене на храсти и дървета на пасища и земеделски земи. 

Поздравления на земеделското министерство за брилянтната им експертиза и познаването на проблемите на хората на терен.“

Мотивите за изменение можете да прочетете ТУК, а проекта на постановлението – ТУК.