Забранено е отглеждането на свине в личните стопанства тип „заден двор“ на територията на община Панагюрище до 1 септември 2020 година, съобщават от ведомството. 

След тази дата се разрешава отглеждане на до 3 прасета за угояване, различни от свине майки и некастрирани нерези, при условие, че стопаните спазват изискванията на Наредба № 44 от 20 април 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти и да имат регистриран животновъден обект, съгласно чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Прасетата за угояване трябва да се закупуват от свинекомплекси и/или регистрирани фамилни (малки) ферми, маркирани и с издадено ветеринарномедицинско свидетелство за придвижване до обекта на отглеждане (пътен лист).

При неспазване на изискванията, нарушителите ще бъдат санкционирани, съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност, гласи съобщението.