На среща с депутатите от ресорната земеделска комисия, група производители поискаха създаване на консултативен съвет и повече субсидии. „Проблемите при нас са големи и се задълбочават със всяка измината година, защото себестойността на декар се качва и в момента е достигнала до 600 лева на декар“, каза производителка на винено грозде от региона на Бургас. Освен това според нея непрекъснато се повишават надниците, а заедно с осигуровките и транспорта, делът на разходите за тях достига до 50%.

Ето защо според нея сектурът се нуждае от субсидии, съизмерими с тези на други сектори, защото в момента те са екивалентни на тези за ливади или площи оставени под угар. „Не може да няма проблеми при нас, защото лозята отсъстват от европейската политика. Преди време лозарството и някои други въдства като бубарството бяха локомотивите на селските райони, а сега там няма нито лозя, нито дръги въдства даващи хляб“, каза и Младен Върбанов.

В момента лозята са се свили според него до около 60декара при 2 млн. декара преди 30-40 години, а лозарите произвеждат непродаваемо грозде, тъй като преработвателите внасят субсидирано наливно вино на по 1,5 лева и внос на грозде от по 0,20-0,30 лева за килограм заедно с транспорта.

Според шефа на фонд „Земеделие“ Васил Грудев не е проблем съществуващата сега работна група към МЗХГ да прерасне в консултативен съвет. По отношение на субсидиите обаче той прогнозира, че ако производителите на грозде бъдат изключени от сегашната специална програма с бюджет от 27 млн. лева и включени към обвързаната подкрепа, ще означава значително намаляване на субсидиите.