За по-малко от месец огнищата на птичи грип в област Пловдив станаха шест. Две от тях са в с. Трилистник, а останалите в Стряма, Болярино, Пъдарско и Раковски. Първото за тази година заболяване в страната пламна на 17 февруари във ферма за патици в Раковски.

Оттам се е прехвърлило в други стопанства за патици в Болярино и Пъдарско.  Преди дни е констатирано ново огнище инфлуенца по птиците в Трилистник, като пострадалите ферми са на метри една от друга. И в двете се отглеждат кокошки носачки. Птиците и от шестте стопанства са умъртвени по хуманен начин, а стопаните ще бъдат обезщетени. 

Определени са 3-километрова предпазна зона - гр. Раковски и 10-километрова наблюдавана зона около животновъдния обект (общ. Брезово - с. Отец Кирилово, с. Драганово, с. Борец, с. Пъдарско, общ. Раковски – с. Момино село, с. Стряма, с. Шишманци, с. Болярино общ. Калояново – с. Главатар, общ. Марица – с.Ясно поле, с. Манолско Конаре, с. Трилистник).

В 3-км зона са разположени 25 ферми с птици  (136 669 патици-мюлари ), а в 10-км зона - 24 ферми с птици  (167 349 патици-мюлари и 127 550 кокошки).

За сега птичи грип не е установен в други животновъдни обекти в страната.