Хърватското председателство организира видеоконференция на министрите на ЕС, отговарящи за селското стопанство и рибарството с участието на еврокомисарите Януш Войцеховски и Вирджиниус Синкевичус, за обсъждане на вече предприетите мерки, планирани на европейско и на национално и европейско равнище, за да се противодейства на отрицателното въздействие от пандемията COVID-19 за селското стопанство и рибарството. Това се казва в прессъобщение на ЕК, публикувано от AGPress.eu.

Сред основните дискутирани теми бяха продоволствената сигурност, наличността и производството на храни в условията на форсмажорните обстоятелства на световна пандемия. „Основните проблеми, посочени от повечето държави-членки, бяха ограниченията в движението на стоки, промените в модела на потребление и работата на системите за производство на хранителни продукти, както и недостатъчната работна сила поради затварянето на границите, изискванията за социално разстояние, задължителната изолация или карантината“ , каза хърватският агроминистър Мария Вучкович.

По време на срещата още веднъж беше потвърден спасителният пакет от 37 млрд. евро за справяне с последиците от вирусната пандемия, а таванът на държавните помощи на предприятие в рибарския сектор беше увеличен до 120 хил. евро и до 100 хил. евро за предприятията за производство на селскостопанска продукция. а компании, които се занимават с преработка и търговия с селскостопански продукти, прагът е определен на 800 хил. евро. Освен това комисията обяви удължаване с 1 месец крайния срок за подаване на заявленията за кампанията по директните плащания.