От началото на месец март на спешния център на телефон 112 към Изпълнителна агенция по горите са получени повече от 550 сигнала за нарушения и пожари в горските територии. Най-много обаждания от гражданите постъпват за незаконен добив, транспортиране, продажба и съхранение на дървесина - 254 бр. и за пожари – 185 бр. Постъпили са и 46 бр. сигнали за нарушение на Закона за лова и опазване на дивеча и 65 бр. - по Закона за рибарство и аквакултури. Само 2 % от тях са фалшиви.

Обажданията се приемат от експерти - лесовъди. Чрез информационната система на Изпълнителна агенция по горите сигналът се проверява още в момента на подаването му и според локацията на нарушението се подбира екипът, който в момента е най-близо и е подходящо да извърши проверката. Времето за реакция от получаването на сигнала до проверката на място зависи от наличието на екип в района и е максимум до час. 

Последният по-сериозен случай е от 28.03.2020 г. от района на Регионална дирекция по горите – Благоевград. След незабавна реакция на подадения сигнал за наличие на незаконна дървесина в землището на с. Беласица, общ. Петрич, служители на РДГ Благоевград извършват проверка на място, като откриват 5 пр. куб. м. дърва за огрев от обикновен кестен и зимен дъб без контролна горска марка. Незаконната дървесина е била складирана в земеделска  територия в близост до асфалтов  път. 

Дървесината е задържана, като за случая са уведомени органите на МВР.