И през новата 2020/21 учебна година страните членки на ЕС ще си разпределят 250 млн. евро за училищните схеми, съобщава AGPress.eu. От тях 145 млн. евро ще са заделени за схемата за плодове изеленчуци,и 105 млн. евро за схемата за мляко и млечни продукти.

През последната учебна година (2018/2019) тази схема на ЕС гарантира, че над 20 милиона деца в целия ЕС получават мляко, плодове изеленчуци в училище, допълнени от образователни мерки за селското стопанство и балансирано хранене.

Тази година прилагането на настоящата училищна схема (за учебната 2019/2020 г.) се влияе от закриването на училищата в целия ЕС поради настоящата пандемия на коронавирус. ЕС признава това като форсмажорни обстоятелства, и затова страните членки ще могат да възстановят на производителите и доставчиците направените разходи по схемите за плодове,зеленчуци и млечни продукти, които трябваше да се доставят в училищата. Продуктите могат да бъдат дарявани на болници, благотворителни организации и банки с храни или други подобни, за да достигнат до нуждаещите се.