От 12:00 часа на 05.04.2020 г. язовирите „Кърджали“, „Студен кладенец“ и „Ивайловград“ от каскада Арда провеждат висока вълна. Във връзка с повишените нива на язовирите, на 6.04.2020 г. в 4 часа сутринта министърът на околната среда и водите Емил Димитров и експерти от МОСВ посетиха язовир „Ивайловград“.

Към 12:00 часа на 06.04.2020 г., съгласно получена оперативна информация язовирите „Кърджали“, „Студен кладенец“ и „Ивайловград” са със запълване съответно на 87,0%, 97,0% и 99,2%. Постъпващият приток се сработва каскадно чрез работа на ВЕЦ, с цел освобождаване на обем за поемане на очаквания увеличен приток.

За периода от 01.04.2020 до 12:00 часа на 06.04.2020 г. в яз. „Студен кладенец“ е постъпил приток в размер 127,419 млн. м3, който се сработва чрез ВЕЦ /39,135 млн. м3/, като от 00:00 часа на 06.04.2020 г. до 12:00 на 06.04.2020 г. водни количества са освободени и през преливник /6,567 млн. м3/.

Към 12:00 часа на 06.04.2020 г. в яз. „Ивайловград“ е със свободен обем 1,206 млн. м3, като постъпващия приток се сработва чрез ВЕЦ „Ивайловград“.

Предвид, че се очаква допълнително увеличение на собствения приток към язовир „Ивайловград“, вследствие на оттичане на реките след паднали обилни валежи е изпратена нота до Гърция с информация за състоянието на яз. „Ивайловград“.