От 21 април до 30 юни 2020 г. ще се приемат документи за краткосрочни нисколихвени кредити на производителите на плодове изеленчуци полско и оранжерийно производство за реколта 2020 г. ДФ „Земеделие” отпусна 30 млн. лв. за подпомагане на бранша по време на пандемия.

От тях 5 млн. лв. са в помощ на оранжерийното производство. На подпомагане подлежат земеделски стопани , които имат подадено и приключено заявление по схемите за обвързано производство на плодове и полски и/или оранжерийнизеленчуци за реколта 2020 г.

Градинарите и овощарите трябва да са подавали заявление за подпомагане по същите схеми поне 3 години назад. Кредитите се обезпечават чрез учредяване на особен залог на бъдещо вземане по схеми за обвързано подпомагане за плодове изеленчуци за 2020 г. Предоставянето на средствата ще става до 7 работни дни след вписването на особения залог. Заемите ще се предоставят при лихва в размер на 2% и трябва да бъдат погасени до 30 юни 2021 г.