Неизвестни са разорали част от уникалните Понто-сарматски степи в Каварненско. На място РИОСВ-Варна е установила 600 дка разорани земи, част от които степи край село Видно, Каварна.

Проверка на екоинспекцията е открила общински имоти от 600 дка, в които заради оран защитеното от "Натура 2000" местообитание на Понто-сарматски степи е увредено, като са унищожени ценни видове растения - ирис, пролетен и волжски горицвет, теснолист божур.

Извършителите не са известни, но е сезирана прокуратурата, а наказанието е до три години затвор и до 10 000 лв. глоба. Сезиран е и Държавен фонд "Земеделие" за проверка на ползването на общинските имоти, както и за стопаните им в момента и получените за тях субсидии.

Увредените степи са в имоти на територията на европейската мрежа "Натура 2000" в защитена зона "Крайморска Добруджа", разясняват от "Зелени закони".

Природното местообитание "Понто-сарматски степи" е защитено и представлява сухо тревно местообитание с видове растения, приспособени към плитки и каменисти карстови почви в съчетание със специфичния климат и релеф на Добруджа. 

На територията на Европейския съюз Понто-сарматски степи се срещат единствено в българската и румънската част на Добруджа, в Черноморския биогеографски район. Поради високата си степен на застрашеност и уязвимост тези местообитания са защитени на територията на ЕС и за опазването му са обявени няколко защитени зони у нас и в Румъния. Европейската комисия стартира специална процедура срещу България във връзка с досегашното му унищожаване.

"Внесохме искане за достъп до обществена информация до директора на Държавен фонд "Земеделие", за да научим дали в дъното на унищожаването на природни местообитания в Добруджа не стои желание да се усвоят европейски субсидии за земеделие", обясняват от "Зелени закони".