Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) констатираживотни, заболели от Ку-треска в четири обекта в Област Ямбол. Болестта е установена при три едри преживниживотни (ЕПЖ)  и девет дребни преживниживотни (ДПЖ) след изследване на проби, взети в изпълнение на Програмата за надзор и контрол на болестта Ку-треска в България през 2020 г.

Засегнати са по един обект за отглеждане накози (в с. Маломирово, общ. Елхово),овце (в гр. Стралджа),крави (в с. Атолово, общ. Стралджа) и едри преживниживотни (в с. Шарково, общ. Болярово). 

Взети са допълнителни проби от засегнатите стада. На стопаните на фермите са издадени предписания за извършване на ваксинация на стадата и лечение на заболелитеживотни. Агенцията по храните е уведомила Регионалната здравна инспекция (РЗИ) Ямбол за предприемане на мерки – изследване на контактните хора (персонал) във фермите.  Въведена е временна възбрана върху млечната продукция от животните до края на лечението. Уведомени са кметовете на населените места, в които са констатирани засегнати животновъдни обекти, за извършване на дезинсекция против кърлежи и комари. В изпълнение на Програмата за надзор и контрол на болестта Ку-треска в България за 2020 г. до настоящия момент положителни случаи са потвърдени в четири области – София-област, Шумен, Габрово и Ямбол. Изследвани са 463 кръвни проби от ЕПЖ и ДПЖ, което се равнява на 51 % изпълнение на Програмата. Положителни са общо 34 проби.