Служители на Изпълнителна агенция по горите заловиха собственик на обект за съхранение и преработка на дървесина, неправомерно маркирал и транспортирал 10 куб. м дървесина. Нарушението е констатирано на 15 юли 2020 г. при обход в района на гр. Бухово, Столична община, район Кремиковци.

При извършената проверка горските служители  установили, че нарушителят не е оправомощен от кмета на общината, както и че извършва маркирането с преотстъпена общинска марка, собственост на Столична Община – район Кремиковци. Същото лице неправомерно е издало превозен билет за транспортирането на дървесината с товарно моторно превозно средство. 

Дървесината, превозното средство, общинската марка, превозният билет, както и устройството за издаването на превозния билет са задържани.

За установените нарушения са съставени два акта по Закона за горите. 

Проверките по случая продължават.