Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ утвърди 25 660 000 лв. по помощта de minimis за земеделски стопани, отглеждащикрави и/или юници, и/или биволи,овце-майки и/или кози-майки.

   Извънредната помощ беше договорена на среща между премиера Бойко Борисов, министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева и представители на сектора. Схемата цели да подпомогне животновъдите, които търпят загуби заради сушата и негативното влияние на пандемията от коронавирус (COVID-19).

    На подпомагане подлежат стопани, получили подпомагане по схемите за обвързано подпомагане заживотни за Кампания 2019 и подали валидно заявление за директни плащания за Кампания 2020. Животновъдите ще бъдат подпомогнати за заявения бройживотни за Кампания 2020 по схемите за обвързано подпомагане заживотни и по Преходна национална помощ заовце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ3), но за не повече от допустимия бройживотни за Кампания 2019.

   Предвидените ставки за подпомагане са:

    • до 40 лв. до 50-то животно, вкл. и до 20 лв. от 51-то животно за млечникрави под селекционен контрол;

   • до 40 лв. до 50-то животно, вкл. и до 20 лв. от 51-то животно за млечникрави;

     • до 20 лв. за млечникрави в планински райони;

    • до 40 лв. до 50-то животно, вкл. и до 30 лв. от 51-то животно за месодайникрави и/или юници;

     • до 110 лв. за месодайникрави под селекционен контрол;

    • до 80 лв. за биволи;

    • до 15 лв. до 200-то животно, вкл. и до 10 лв. от 201-то животно заовце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол;

    • до 10 лв. заовце майки и/иликози майки в планински райони;

    • до 10 лв. заовце майки и/иликози майки, които не са под селекционен контрол, извън животните в планински райони;

     Предстои ДФ „Земеделие“ да изготви указания за прилагане на схемата съвместно с компетентните дирекции на МЗХГ. След утвърждаването им, указанията ще бъдат публикувани на сайта на фонда.