Само за изминалата седмица от служителите на Изпълнителна агенция по горите и регионалните дирекции по горите са извършени близо 7500 проверки.

Съставени са 115 акта за нарушения на Закона за горите. Задържани са 200 кубика дърва за огрев, немаркирани и непридружени с превозни билети, 16 моторни превозни средства, с които се е транспортирала незаконната дървесина и четири моторни триона.

В периода на интензивно снабдяване с дърва за огрев за отоплителния сезон се извършват засилени проверки от горските служители в цялата страна. 

Изпълнителна агенция по горите отново призовава гражданите да проявяват бдителност и отговорност. Задължително да проверяват придобитите от тях дърва за огрев да са маркирани. Да изискват и съхраняват оригинала на превозния билет, с който е доставена дървесината.  При съмнения за незаконна сеч, транспорт, разпореждане с дървесина или други нарушения незабавно да подават сигнал на телефон 112.