Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) установи 8 нови случая на болестта Син език при диви преживниживотни. Заразенитеживотни са констатирани в областите Перник – 4 елена лопатара, Враца – 2 сърни, Видин и Ловеч - по 1 елен. С новите случаи общият брой на положителните за заболяването диви преживниживотни са 11 на територията на страната.

Резултатите са потвърдени от Националната референтна лаборатория за Син език при Националния диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт (НДНИВМИ) към БАБХ.

Няма опасност от заразяване на популацията от домашни преживниживотни, тъй като от 2014 година в България се изпълнява поголовна ваксинация на възприемчивитеживотни в рамките на Националната програма за наблюдение и контрол на болестта Син език върху преживниживотни на БАБХ, одобрена от Европейската комисия.

През 2020 година ваксинацията също се изпълнява в срок, като от стартирането на програмата няма констатирано огнище на син език при домашните преживниживотни в България.

В Европа към днешна дата общият брой на огнищата на Син език при домашни преживниживотни е 833. Най-голямо разпространение на заболяването има в Северна Македония и Гърция.

Засегнатите държави са:

Северна Македония – 396 огнища със 122 197 засегнатиживотни;

Гърция – 284 огнища с 88 687 засегнатиживотни;

Италия – 52 огнища с 14 095 засегнатиживотни;

Франция – 48 огнища с 15 352 засегнатиживотни;

Хърватия – 17 огнища с 1 657 засегнатиживотни;

Люксембург – 13 огнища с 2 056 засегнатиживотни;

Сърбия – 6 огнища с 559 засегнатиживотни;

Белгия – 5 огнища с 909 засегнатиживотни;

Испания – 5 огнища с 223 засегнатиживотни;

Швейцария – 3 огнища с 248 засегнатиживотни;

Германия – 2 огнища с 619 засегнатиживотни;

Румъния – 1 огнище с 241 засегнатиживотни;

Босна и Херцеговина – 1 огнище с 30 засегнатиживотни.

БАБХ и Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) продължават съвместно да изпълняват надзора сред популацията на дивите преживниживотни за откриване на циркулация на вируса на Син език.

Агенцията по храните напомня, че Син език е вирусно заболяване по домашните и дивите преживниживотни (говеда,овце, кози, биволи, сърни, елени и муфлони). Предава се само чрез кръвосмучещи насекоми, които преди това са хапали друго заразено преживно животно. Не може да се осъществи заразяване с храна, вода и по въздух.

Болестта не е опасна за човека, но причинява сериозни икономически загуби, вследствие отслабването и намаляването на производителността на неимунните преживниживотни.