Държавен фонд „Земеделие“ ще открие четири горещи телефонни линии,  на които кандидатите за европейско финансиране по различните програми ще могат да получават разяснения и актуална информация за проектите си.

Новото ръководство на фонда поема ангажимент, че от тази седмица всеки петък ще бъде Ден на отворените врати.

Новото ръководство на фонд „Земеделие“ е изготвило план сметки за подобряване дейността на фонда, наваксване с обработката на забавени проекти и подобряване на прозрачността в работата. Той няма  конкретни дейности и срокове  и той вече може да бъде прочетен на сайта на институцията.

Предстои и разработване на ръководството на бенефициента. То е предназначено за всички, които изпълняват договори за безвъзмездна финансова помощ по програмата за селските райони и има за цел да улесни земеделците чрез предоставяне на конкретна, синтезирана и систематизирана информация за техните основни права и задължения.

Същата цел имат и „горещите“ телефонни линии, които ще бъдат открити днес. Две от тях са за дирекция „Договориране“, другите две - за дирекция „Оторизация“ към селската програма.