Актуални агро новини.Без промяна остават средните цени на брашно тип „500“. По данни на ДКСБТ през периода 28 декември 2016 г. - 4 януари 2017 г. средните за страната цени на брашно тип „500”

на едро и на дребно остават без промяна спрямо предходната седмица.

Средната цена на едро на брашното за страната се задържа на ниво от 0,79 лв./кг. По области, търговията с продукта на тържищата е в широкия ценови диапазон от 0,62 лв./кг (Добрич) до 1,02 лв./кг (София). В девет от областите се наблюдават седмични ценови отклонения в границите от -5,0% (Монтана) до +4,7% (Плевен).

При търговията на дребно с брашно тип „500” средните ценови стойности за страната остават 1,00 лв./кг за големите търговски вериги (ГТВ) и 1,05 лв./кг за другите търговски обекти (ДТО).

Предлагането на продукта в големите супермаркети е в границите от 0,95 лв./кг (Велико Търново, Габрово, Ловеч, Плевен и Смолян) до 1,05 лв./кг (Перник и Шумен). Изменение на цените на седмична база се регистрира единствено в област София, където продуктът  поскъпва с 3,1%.

В другите търговски обекти брашното се търгува на цени от 0,95 лв./кг (Велико Търново, Габрово, Ловеч и Плевен) до 1,15 лв./кг (София и Разград), без седмично изменение на стойностите по области.

Средно за страната, през изминалата седмица цените на дребно на брашното в по-малките търговски обекти са с 0,05 лв./кг по-високи от тези в ГТВ. Най-голяма разлика между двата типа цени е отчетена в Смолян – 0,18 лв./кг. В областите Варна и Търговище цените на продукта в ДТО са съответно с 0,05 лв./кг и 0,02 лв./кг по-ниски от тези в ГТВ.

Маржът между цените на едро и на дребно на брашното е средно 0,21 лв./кг за големите супермаркети и 0,26 лв./кг за по-малките магазини, като е най-голям за ГТВ във Враца – 0,42 лв./кг, а за ДТО – в Добрич - 0,48 лв./кг. В големите супермаркети в областите Благоевград и София продуктът се търгува на малко по-ниски цени от тези на едро, съответно с 0,05 лв./кг и 0,02 лв./кг.