Актуални агро новини.Неблагоприятните климатични условия оказаха влияние върху зърнения пазар. Неблагоприятните климатични условия през изминалата седмица оказаха влияние за слабата активност на зърнения

пазар в страната. До известна степен бе затруднена транспортната логистика и процеса на товарене на пристанищата в страната. Това научаваме от доклад на МЗХ.

През изминалата седмица, изкупната цена на хлебна пшеница от място запази цената си в диапазон 280-300 лв./тон, като средната бе 287 лв./тон, което е повишение с 1 лв. за тон, спрямо предходната седмица. Средната цена за месец януари 2016 г. е била 295 лв./тон. Средната цена на фуражната пшеница бележи също повишение от 1 лв. за тон и бе 264 лв./тон. Повишение се наблюдаваше и при цената на хлебната и фуражна пшеница доставена на пристанище, съответно на 316 лв./тон и 310 лв./тон. Себестойността на фуражния ечемик пък продължава да се движи в диапазона 240-260 лв./тон. 

, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = '//connect.facebook.net/bg_BG/all.js#xfbml=1&appId=1270646742991111'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));