Актуални агро новини.Средната цена на едро на бялата кристална захар за страната се задържа на нивото от предходната седмица.

 

По данни на ДКСБТ през периода 22 февруари – 1 март 2017 г. средната цена

на едро на бяла кристална захар за страната се задържа на нивото от предходната седмица, докато тези на дребно в двата типа наблюдавани търговски обекти отбелязват леки разнопосочни изменения.

По области, търговията със захар на тържищата е в широкия ценови диапазон от 1,25 лв./кг (Бургас) до 1,80 лв./кг (Враца). В четири от областните центрове се отчита седмично понижение на стойностите в рамките на 0,6% – 5,3% (Бургас), докато в други два – Благоевград и Стара Загора, захарта поскъпва съответно с 1,2% и 2,0%. Това не се отразява на средната цена на едро на захарта за страната и тя остава 1,57 лв./кг.

В големите търговски вериги (ГТВ) захарта се предлага на цени от 1,54 лв./кг (Бургас, Сливен и Ямбол) до 1,80 лв./кг (Видин, Враца, Монтана и Пазарджик). Седмични ценови отклонения се отчитат в девет области, в границите от -4,9% до +4,4%. Средната цена на дребно на захарта в ГТВ за страната се понижава с 0,6% спрямо  предходната седмица, до 1,68 лв./кг.

При средната за страната цена на дребно на захарта в другите търговски обекти (ДТО) се отчита повишение с 0,6% на седмична база, до 1,82 лв./кг. Цените на продукта се движат в границите от 1,70 лв./кг (Благоевград и Кюстендил) до 2,00 лв./кг. (Враца и Разград), като промяна на стойностите спрямо предходния седмичен период се отчита само в две области – повишение с 1,7% в Шумен и с 8,6% във Варна.

През изминалата седмица средната цена на дребно на захарта в ДТО е с 0,14 лв./кг над тази в големите супермаркети, като маржът достига до 0,26 лв./кг в Русе. Изключение са областите Габрово, Ловеч, Плевен и Търговище, където цените на продукта в ДТО са с 0,02 лв./кг по-ниски спрямо тези в ГТВ.

Маржът между цените на едро на захарта и тези на дребно е средно 0,11 лв./кг за ГТВ и 0,25 лв./кг за ДТО, като най-голяма разлика за големите супермаркети се наблюдава в Пловдив – 0,36 лв./кг, а за по-малките магазини – в  Бургас – 0,52 лв./кг. В областите Русе, Сливен и Благоевград цените на дребно в ГТВ са съответно с 0,01 лв./кг, 0,02 лв./кг и 0,05 лв./кг по-ниски от тези на едро.