Актуалниагро новини.Експерти от ФАО прогнозират рекордно количество зърно тази година.

2 милиарда и 640 милиона тона

зърно ще приберат фермерите по цял свят през настоящия сезон. Прогнозата правят експертите от Организацията по прехрана иземеделие към ООН.

Ако прогнозата на ФАО се сбъдне, това ще бъде нов рекорд в зърнопроизводството, който ще е с близо процент и половина по-висок от миналогодишното количество. В декемврийското предвиждане бяха заложени над 13 милиона тона по-малко. Като основна причина за увеличението от Рим посочват по-голямото производство на царевица в Китай, Мексико и Европейския съюз. Завишени са и прогнозите за пшеницата и ориза, най-вече заради очаквани по-големи реколти в Канада и Русия, респективно Китай. Съотношението между глобалните складови наличности и потреблението ще достигне 28 процента, най-високото ниво за последните 16 години. В съответствие с по-голямата реколта, експертите повишават с процент и половина и прогнозата си за световното потребление. Тук голяма роля ще играят едрозърнестите сортове, основно заради употребата им за фураж, особено в Бразилия, Китай, Европейския съюз и Мексико.