Интересно

Девисил

Растението се отглежда в градината на единични туфи и е много инте­ресна подправ­ка. Но за него могат да се от­делят и по-голе­ми площи, за­щото се търси за рибната и месната про­мишленост.

Прочети още...

Прилепите "комуникират" на различни диалекти

Не става въпрос да се прави сравнение с хора, които говорят с различен акцент, но прилепите ползват диалекти в зависимост от местоживеенето си, сочат резултатите от австралийско изследване, цитирани от Ройтерс. Това може да помогне за идентифицирането им и за защитата на различни видове прилепи.

Прочети още...

За красиво лице-даровете на природата

Забравете скъпите козметични препарати и отделете малко от плодовете, дето слага­те на трапезата си.

Прочети още...

Витаминозните храни на природата

Какво по-приятно да се сгреете в студените дни с пунш от черен бъз, да се заредите с витамини от шипково вино или вино от червена калина, да сръбнете компот от трънки или дренки, когато имате темпера­тура. Шепа диви ябълки ще при­дадат неповторим аромат на коледния ошав.

Прочети още...

Лечебните свойства на чубрицата

Античните и средновековни лекари знаели лечебните свойства на чубрицата за хра­носмилането и затова я препо­ръчвали като подправка и ле­карство. У нас чубрицата е ши­роко разпространена.

Прочети още...