Интересно

Начини за лесно и здравословно замразяване

Със сигурност е по-добре да похапваме пресни продукти, но понякога замразяването е по-подходящият вариант.

Прочети още...

Как да третираме старите гуми?

На 3 септември в ДВ 69 беше обнародвана Наредба за изискванията за третиране на излезлите от употреба гуми.

Нормативният акт определя изискванията за събирането, транспортирането, съхраняването, оползотворяването и/или обезвреждането на излезли от употреба гуми.

Прочети още...

Административни облекчения за потребителите на водни обекти

Децентрализация на разрешителния режим в измененията на Закона за водите. Административни облекчения за ползватели на водни обекти и за компетентните органи въведе Закона за изменение и допълнение на Закона за водите, приет на 22 юли 2010 г., влязъл в сила през август.

Прочети още...

Начини за производство на зелена енергия

Един от вариантите е чрез оползотворяване на отпадъци от земеделските стопанства. Немски холдинг представи предимствата на съоръженията, които работят с органични суровини.

Прочети още...

Лаптопите - вредни за кожата

При поставяне на лаптоп върху краката, кожата по тях може да пострада сериозно. Проблемите могат да са свързани с трайно обезцветяване на кожата или дори да се стигне до рак на кожата.

Прочети още...