Полезна информация за животните.Превантивни мерки срещу Escherichia coli (E. coli) в храните.

През последните седмици

въпросът с разпространението на опасния щам на Escherichia coli О104 постави въпроса за ефективността на системата за гарантиране безопасността на храните в Европа. Докато специалистите усилено търсят източника на инфекцията, производителите на зеленчуци търпят огромни загуби, потребителите би следвало да бъдат обективно информирани по отношение на възможностите за превенция от този опасен за човешкото здраве микроорганизъм.

Какво представлява Escherichia coli?

Escherichia coli (наричана обикновено E. coli, колибактерия) е микроорганизъм, който се установява нормално в чревния тракт на селскостопанските животни - говеда, свине, птици и други. При животните заболяванията с подобен произход не са рядкост. Някои от щамовете колибактерии (E. coli О104, 0157:H7) водят до развитие на животозастрашяващи заболявания и при хората.

Какви са основните признаци на заболявания от опасни щамове E. coli при хората ?

Признаците се появяват от няколко часа до 10 дни след поемане на храна , която съдържа опасни щамове колибактерии. Характерни за заболяването са стомашните болки и спазми, последвани от бурна диария. При някои хора се наблюдава характерна кървава диария (хеморагичен колит), а при около 15-20% от заболелите се развиват усложнения – анемия и хемолитично-уремичен синдром , често завършващ със смърт. Важно е и, че някои хора могат да не проявяват признаци на заболяване, но в същото време да са носители на причинителя и да заразяват други хора.

Къде най-често се установяват опасни щамове на E. coli ?

Храната може да се зарази с опасни щамове на E. coli предимно в кланиците, а така също при неправилна технологична обработка, манипулации от заразени хора или при кръстосано заразяване от други продукти на всички места, където храните се съхраняват, преработват и транспортират. Често с опасни щамове колибактерии се заразяват говеждото месо, суров