Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Връзката между глобалното затопляне и пчелите

Според наскоро направено проучване глобалното затопляне би могло да има положителен ефект върху поведението и развитието на пчелите.

Експериментът изследва активността на три групи пчели, отгледани от какавида до възрастно насекомо в изкуствени условия, при контролирана температура от 32oC, 34.5oC и 36oC.

Учените открили, че когато пчелите навлязат в стадия на възрастни, тези от тях, отгледани при най-ниската температура, имат по-малки възможности за общуване с останалите и по-трудно намират места за хранене. Освен това, страдат от когнитивни увреждания. След около две седмици търсене на храна, повечето от пчелите изоставили кошера, настанили се в други кошери, които се намират на близо, или изчезнали и учените не са успели да разберат местонахождението им.

На базата на тези резултати, учените правят заключението, че повишаването на температурите в следствие на глобалното затопляне ще помогне на пчелите. Това наистина звучи добре, но дали ще се случи точно така никой не може да каже със сигурност.

Трябва да се вземат предвид два факта за поведението на пчелите.

Първо учените посочват, че медоносните пчели изглежда са единствената група насекоми, постигнала висока степен на хомеотермия в кошерите си, запазвайки температурата в питите за потомството си. Наистина, не е постоянна, но варира в сравнително тесен диапазон от около 3oC.И второ, 40% инвестиране на енергията в поддържане на тази температура е една значителна част от енергията на насекомите.

Тези два факта карат изследователите да смятат, че когато навън температурите станат по-високи, ще бъдат необходими по-малко на брой пчели в кошера, за да се постигне желаната температура.

Така изглежда, че глобалното затопляне дори ще помогне на пчелите. Защото от по-малък брой пчели, необходими да поддържат по-висока температура в кошера, ще се развива по-здраво и силно поколение. А и пчелите ще имат повече време да търсят храна, вместо да хабят енергия за затоплянето на кошера. Но в действителност, може би няма да се случи така. За сега, можем само да гадаем.

Дори да се окаже вярно и глобалното затопляне да има положителен ефект върху пчелите, със сигурност може и да им навреди,при това много сериозно. Една от причините е нарушаване на храненето им. Повишените температури могат да променят изцяло територията, на която пчелите се хранят, като подменят растителността там. Пчелите имат сложни хранителни нужди и нарушаването на условията, които им ги осигуряват, могат да окажат влияние както на здравето им, така и на произведения от тях мед.


Източник: http:/www.ecomedia.bg/

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates