Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Девисил

Растението се отглежда в градината на единични туфи и е много инте­ресна подправ­ка. Но за него могат да се от­делят и по-голе­ми площи, за­щото се търси за рибната и месната про­мишленост.

Девесилът (Levisticum officinale) е многогодишно тревисто растение. Листа­та му са тъмнозелени, от долната страна по-светли, с триъгълно двойно и трой­но пересто насечена пету-ра. През първата година образува листна маса и коренище, а през втората и след това - цветоносно стъбло. То е право, кухо, гладко, с восъчен налеп, разклонено и достига на височина 2 м. Цветовете са жълто-зелени, семената - сламеножълти, събрани по две, запазват кълняе­мостта си 3-4 години.

Девесилът е широко раз­пространен в Европа и Азия. Листата и младите клонки са подходящи под­правки на супи и ястия от риба и месо. Богати са на витамини, минерални соли и етерични масла. В някои райони на страната риту­ално през кухото стъбло на девесила се пие мляко за здраве на Гер­гьовден.

Подправката расте и се раз­вива добре на богати терени. През есента за­едно с обработ­ката на мястото се внасят 20-30 кг оборски тор, 400-500 г супер­фосфат и 300-400 г калиев сул­фат на 10 квадрата.

През есента туфите се разделят на части, всяка да е с 3-4 коренчета. Със семена се сее директно също през есента. Но е възможно да направите то­ва и рано напролет. Необ­ходими са 600 г семена на декар. Сее се в редове, на растояние 50- 60 см между тях, или пък на ленти по схема 70+45+45 см. Гъс­тите есенни посеви се про-реждат през пролетта, в реда растенията се оста­вят на разстояние 15-20 см едно от друго.

През вегетацията се око­пава редовно и се плеви, ако е сухо, се полива. След подхранване листна­та маса е по-голяма.

Листата и младите клон­ки се берат на няколко пъти, когато достигнат 15-16 см. От 10 кв. м може да получите около 30-40 кг свежа маса.

Източник:http://www.domashenjurnal.bg

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates