Мушмулата е пос­ледният плод, кой­то се прибира от овощната градина. Беритбената зрялост трудно се установява по външни признаци. Един от показа­телите е отделянето на пло­да от клонката. Мушмула­та, както и дюлята, няма плодна дръжка, а е закре­пена върху къса плодна клонка.

Тя се формира от разрастване на цветната ос и върху нея се залагат плодни пъпки за догодина. Затова при откъсването на плода не бива да се чупят тези клонки.

Друг показател за зря­лост е началото на омек-ване на отделни плодове. По принцип мушмулите се берат след първите есен­ни слани. Рано откъснати­те трудно омекват.

Консумативната зря­лост настъпва, когато омекнат плодовете. Пре­ди това те са твърди, тръпчиви.

За разлика от меките круши, които действат раз­хлабващо, мушмулата е благоприятна при стомаш­но-чревни разстройства. Пектинът поема натрупа­ните в стомаха токсини и помага да бъдат отстране­ни. Действа бактерицидно и успокоява лигавицата на стомаха. Поради високото съдържание на захари ня­кои овощари правят от мушмулата ракия. Голямо­то количество на дъбилни вещества обаче се отра­зява зле върху напитката. Трябва да се преварява.

Овошката никак не е претенциозна, цъфти късно, не мръзне, не боледува.

Мушмулата заслужава по-голямо внимание. Тя е едно от най-сухоустойчивите и студоустойчиви овощни растения. Раз­вива се добре при всякакви почви с изключение на варо­витите, когато е присадена вьрху дюля. Ражда всяка година. Цьфти много късно и не измрьзва напролет.

Размножава се чрез присаждане върху дюля или глог. При дюлева подложка трябва да се засажда на по-богати и влагоемни почви. Изискванията на глога са по-малки и в този случай може да се отглежда чрез затревяване, като тревата редовно се коси и се разхвърля около растението. Важни за мушмулата са редовните резитби за просветляване и подмладяване. Тя е устойчива към болести и неприятели, не се налагат пръскания.

Източник:http://www.domashenjurnal.bg