Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Всички насекоми имат различни по чувствителност сетивни органи

Setiva_beesНе всичко от поведението на пчелите е възможно да бъде напълно обяснено и разбрано. Най-добре са изучени дразненията, които пчелите възприемат, чрез зрението си. Пчелното зрение има основно значение в дейността на пчелите при събирането на нектара и пчелния прашец. Зрението на пчелите при полет извън кошера е в основата на ориентацията им при правилното намиране на собственото жилище след връщане от паша. Пчеларите, които постаят кошерите в пчелина много близко един до друг знаят много добре, че пчелите често грешат и влизат в чужди кошери при първия си полет за паша.

Изследвания правени неотдавна са показали, че най-голямо блуждаене на пчелите се наблюдава, когато кошерите са разположени компактно или в права редица. В такива пчелини в понякога до 80% от пчелите влизат в чужди кошери. Така по този начин крайните кошери се пълнят с повече пчели за сметка на тези разположени в средата на пчелина. Това преразпределение на пчелите се отразява на продуктивността на пчелните семейства. Кошерите, които се  намират в средата на редицата пчелни семейства постоянно губят млади пчели. Тези пчелни кошери изостават в развитието си и събират по-малко мед. В същото време количеството на пчелите в крайните пчелни кошери нараства бързо, вътре става тясно и пренаселено. По този начин се предизвиква появата на роево състояние, за което трябва да се вземат мерки. Тази ситуация не може стане, ако кошерите са разположени по друг начин.

Проблемът с блуждаенето на пчелите и налитането на крайните кошери се отстранява като:

  • пчеларят трябва да разположи пчелните кошери в шахматно положение;
  • пчеларят трябва се постави пчелните кошери колкото може по-далеч един от друг;
  • входовете на пчелните кошери трябва да са ориентирани на различни страни;
  • пчеларят трябва да боядиса пчелните кошери в различни цветове – жълт, син или друг;

Опитно е установено, че количеството събиран пчелен мед във всеки кошер при тези условия е значително по-голямо, отколкото при наличие на блуждаещи пчели в пчелина.

Пчелите могат да издават звуци с помощта на двигателните мускули на крилата без да ги размахват. Един от известните и характерни звуци е пеенето на младата майка. Пчелите, които събират нектар, също издават звуци по време на танца. С помощта на тези звуци пчелите нектарасъбирачки допълнително сигнализират на другите пчели за местонахождението на източника на храна. Предназначението на тези звукове, все още не е напълно изяснено. Танцът на пчелите се следи само от ограничен брой пчели, а информацията за местоположението на храната практически се приема от много пчели. Това дава основание да мислим, че издаваните от пчелите звуци подпомагат или разпространяват допълнително тази информация.

Известно е че пчелите, които живеят в пчелни семейства, в които има заложени маточници, издават по-различни звуци от тези на пчелите в семейства, в които не се отглеждат маточници. Обонянието при пчелите е добре развито. Има  някои особености при вкусовите усещания на пчелите, които са по-различни от представите ни. Пчелите долавят сладкия вкус така, както и много други животински видове. Пчелите реагират много по-различно на лютата и на горчивата храна. Горчивият вкус на някои лекарствени преперати, не влияе отрицателно върху усвояването им от пчелите, когато те са поставени в захарен сироп. Силно подлютения захарен сироп се усвоява с удоволствие от пчелите и дори стимулира активността на пчелното семейство.

Най-важна роля за координацията на дейността на индивидите в пчелното семейство играе силно развитото им усещане на миризмата. На тази основа се осъществява действието на различните видове феромони, не само вътре в пчелното гнездо, но и извън кошера, например при трасиране на пътя до пашата или при излитането на новоизлюпената майка за оплождане. Миризмата на летящата майка привлича търтея от разстояние 60-метра, а за да може да я види, търтея трябва да бъде на разстояние от нея на не повече от един метър.

Пчелите от всички възрасти обменят помежду си храна. Пчелите контактуват, чрез антените си. Когато този контакт между пчелите се затрудни по някакви причини, обменът на храната се затруднява. време на транспортирането им.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates