Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Агро новини:Германия е на първо място по производство на възобновяема енергия

Актуални новини.

Потреблението на енергия в Европа е намаляло с 8%. Докато през 2006 година потреблението е възлизало на 1,76 млн. тона (нефтен еквивалент), през 2012 година то се е понижило на 1,68 млн. Стойностите са на

Европейския статистически институт (Eurostat). Те обхващат данните за потребление и производство на енергия в 28-те страни-членки на ЕС. Най-големите потребители на енергия през 2012 са Германия, със спад на потреблението 9,2 %, Франция (-5,3 %) и Обединеното кралство (- 12,2 %).

В 24 страни-членки потреблението на енергия е намаляло. Най-значим спад се отчита в Литва (-17,0 %) последвана от Португалия (-15,2 %) и Гърция (-14,4 %). Най-голям ръст на потребление е отчетен в Естония.

Петте най-големи производители на енергия в ЕС през 2012 са Франция (17% от цялото производство в ЕС28), Германия (16%) и Обединеното кралство (15 %). Германия е най-големият производител на възобновяема енергия (19%). Лидер в областта на ядрената енергия е Франция с почти 50%, следвана от Германия с 11%.

Нивото на енергийна зависимост, което показва степента на зависимост на една страна от вноса на енергия, през 2012 година за ЕС28 възлиза на 53%. Малта е зависима на 100% от вноса, Люксембург и Кипър на 97%, а Ирландия на 85 %. Дания е единственият нетен износител на енергия в ЕС.

Източник: http://www.topagrar.com/

 

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates