Календар овощарство

Агрокалендар на овощаря-Май

Овощарство

 През май се увеличава интензивността на слънчевото греене, повишават се средните денонощни температури и количеството на валежите.

Прочети още...

Агрокалендар на овощаря за месец септември

Агрокалендар на овощаря.Септември – Овощарство.

Прочети още...