В началото на октомври приквършва брането на зимните сортове ябълки , круши и дюли.

Прибират се и ремонтантните (два пъти плододаващи в годината) сортове малини и ягоди.

След падането на листата в овощните градини се извършва есенна дълбока оран.

Когато е необходимо, след направен почвен анализ, се прави основно торене на овошните дървета с фосфорни и калиеви торове в плододаващите градини.

Изсъхналите и заболели клони се изрязват и се изнасят от градините . При костилковите видове, като праскови и кайсии се прави пръскане с 2% бордолезов разтвор.

Подготвят се дръвчетата и мястото за засаждане на нови овощни градини. Самото засаждане започва към третата десетдневка на месеца. Дръвчетата от овощния разсадник се изваждат задължително след изпадането на листната маса.