През ноември започва зимната резитба на овощните дървета. Сега трябва да се изкоренят болните , стари и засъхващи овощни дървета, да се изнесат извън градината и да се изгорят. Старата напукана кора по ствола и по-дебелите клони трябва да се остърже с тъп нож, за да не се нарани ликото. Така се унищожават зимуващите форми на плодовите червеи, гъботворката, ябълковата стъкленка, кръгло миниращия молец, крушовата бълха, някои видове акари и други. Отпадъците се събират внимателно и се изгарят. Отрезите на по-дебелите клони трябва се замазжат с блажна боя.

Почвата в овощната градина се изорава или окопава на 18-20 см., като по този начин се унищожават зимуващите там плодови оси, черешова муха, лешников хоботник, майски и юнски бръмбар. Освен това окапалите листа се трябва да се заорат. Това се прави за да можем да проведем ефикасна борба със струпясване по ябълката и крушата, бяла ръжда по черешата и вишната, червени листни петна по сливата . С това мероприятие инфекцията от тези болести по овощните култури за следващия вегетационен сезон чувствително намалява.

Стъблата на младите овощни дръвчета се обвиват с подръчни материали (хартия, велпапе, слама, найлон), за да се предпазят от зайци и други гризачи. Стволовете и по-дебелите клони се намазват с варна каша (2,5 кг. гасена вар + 0,5 кг. син камък + 10 л. вода) с цел да се предпазят от зимните студове и да се унищожат лишеите и мъховете по тях.

Поставят примамки ако има полски мишки около стволовете на дърветата, като предварително се отстраняват сухите листа и треви. Сега е моментът да  се направи пръскане на костилковите овощни видове с 2% бордолезов разтвор,  срещу болестите къдравост по прасковата, ранно кафяво гниене, бактериален пригор и др. Крушите и ябълките се пръскат с 2% бордолезов разтвор срещу огнен пригор.

При закъснение на извършване на мероприятията те могат да бъдат проведени и през месец декември.