Новини

 • Главно в следобедните часове отново ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури

  Актуални агро новини.Главно в следобедните часове отново ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури. Днес въздушната маса Продължава
 • Новите провинции в Германия са против промените в ОСП

  Актуални агро новини.Новите провинции в Германия са против промените в ОСП. Земеделските министри и Продължава
 • Въвеждат по-строги правила за вноса и износа на препарати за растителна защита в Австрия

  Актуални агро новини.Въвеждат по-строги правила за вноса и износа на препарати за растителна защита в Австрия. С приетите промени в Продължава
 • Отпада забраната за улов на калкан както и за риболов в рибностопанските обекти, които се намират от 500 до 1500 м. надморска височина

  Актуални агро новини.Отпада забраната за улов на калкан както и за риболов в рибностопанските обекти, които се намират от 500 Продължава
 • Зам.-министър Димитров: Над 5000 дребни преживни животни за разплод са изнесени към Турция

  Актуални агро новини.Зам.-министър Димитров: Над 5000 дребни преживни животни за разплод са изнесени към Турция. „Само няколко Продължава
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

Животновъдство

 • Изборът на млекозаместител определя нивото на развитие на телетата

  Актуални агро новини.Изборът на млекозаместител определя нивото на развитие на телетата. Когато става въпрос за Продължава
 • Как да повишим млеконадоя в овцефермата

  Актуални агро новини. 7 стъпки за повишаване на млеконадоя в овцефермата Мирослав Симеонов, Продължава
 • Отглеждане на Източнобалканска свиня

  Източнобалканската свиня е средна на ръст и живее свободно около 15 години като завършва своя растеж на около 3-годишна възраст. Продължава
 • Анаеробна дизентерия по агнета

  Анаеробната дизентерия по агнетата се причинява от Клостридиум перфрингенс - тип В. Болестта засяга новородените агнета на възраст най-често в първите Продължава
 • Ентеротоксемия по овцете

  Ентеротоксемията по овцете протича в свръхостра или остра форма и се характеризира с размекване на бъбреците. Болестта е описана най-напред Продължава
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

Земеделие

 • Напояване на розмарин

  Мероприятия в цветната градина.Напояване на розмарин. Растението еднакво добре Продължава
 • Недостиг на фосфор и калий при домати

  Мероприятия в зеленчуковата градина.Недостиг на фосфор и калий при доматите. Признаци при Продължава
 • Признаци на липса на азот при доматите

  Мероприятия в зеленчуковата градина.Признаци при липса на азот при доматите. Когато има нещо Продължава
 • Мерки срещу заразяване на овощните дръвчета с вируси

  Растително защитни мероприятия в овощната градина.Мерки срещу заразяване на дръвчетата с вируси. Агротехниката трябва да Продължава
 • При вирусни болести по овошките, пръскайте срещу преносителя

  Растително защитни мероприятия в овощната градина.При вирусни болести по овошките се пръска срещу преносителя. Характерно за Продължава
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

Пчеларство

 • Обновяване и разширяване на пчелните гнезда

  Полезна информация за Вашите пчели. РАЗШИРЯВАНЕ И ОБНОВЯВАНЕ НА ПЧЕЛНИТЕ ГНЕЗДАКогато времето се затопли достатъчно и в кошерите постъпват все Продължава
 • Разширяване на гнездата и стимулиране, чрез размяна на корпусите при многокорпусните кошери

  Пчелните семейства, оставени на един корпус след пролетния преглед, както и новозаселените през пролетта, в скоро време изпълват корпуса с Продължава
 • Разширяване на гнездата при кошерите Дадан – Блат и лежак с изградени пчелни пити

  Със стесняването, затоплянето на гнездата и осигуряване на пчелните семейства с достатъчно храна през пролетта се създават благоприятни условия за Продължава
 • Календар на пчеларя за месец март

  Фенологичен календар Март е първият календарен месец на пролетта. Със затопляне на времето природата се събужда. Започва цъфтежа на все Продължава
 • Главен пролетен преглед на пчелните семейства-как трябва да го правим

  Главният пролетен преглед на пчелните семейства се прави към края на март или началото на април тъй като климатичните условия Продължава
 • 1

Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Месец януари е типичен зимен месец. Най-високите дневни температури достигат 11-15°С, а най-ниските – от (-15° )до (-22)°С. Екстремно ниски температури (до -29°С) се случват веднъж на 20-25 години. Средната температура в Северна България и високите полета варира от 0° до -3°С, по Черноморието и в Югозападна България - до 3°С, а в планинските райони - между -7° и -3°С.

През януари месец преобладава облачно време с относителна влажност на въздуха около 85%. Месечната сума на валежите за по-голямата част от страната е 30-50 дм3/м2.

Средният брой на дните с метеорологични условия, позволяващи работа на открито, е 9,3 с продължителност на деня 9,28 часа.

Характерни за януари са мъглите, заледяванията, поледиците , снежните бури, но особено опасни за овощните култури са температурните инверсии, често явление в Североизточна България.

През януари дърветата от повечето овощни видове продължават да са в дълбок (естествен) покой.

Агротехнически мероприятия в овощните насаждения

Продължава работата по ремонта на старите и изграждането на новите подпорни конструкции.Започва извозването и разхвърлянето на оборския тор в насажденията.Събират се калеми за пролетно присаждане. Резниците се вземат от южната страна на короната. Те се навързват на снопчета по 25, етикетират се и се съхраняват във влажен пясък на сенчесто място, в хладни избени помещения или в хладилни камери.В овощните насаждения продължава работата по механизираната контурна и ръчна резитба в ябълковите и крушовите насаждения.В плодохранилищата се следи да се спазва режимът на съхраняване.Полагат се грижи за опазване на заложените за стратифициране семена. В закритите помещения се регулират температурата и влагата, а в траповете семената се предпазват от преовлажняване и мишки.Определя се площта за засаждане на нови овощни насаждения. Това е особено необходимо, тъй като при тях трябва да се определи предшественикът на овощните, който трябва да се реколтира не по-късно от края на юли.Изборът на място за ново насаждение да се извърши от специалист, като се имат пред вид специфичните изисквания на съответната култура към климата и почвата.

Агротехнически мероприятия в ягодовите насаждения

Притъпква се почвата около засадените през есента, изтеглените от резките колебания на температурата и липсата на сняг ягодови растения.Започва затоплянето на оранжериите за форсирано производство на ягодови плодове.Температурата в оранжериите трябва да се повишава бавно (отначало до 10°С) и да се поддържа от 10 до 15°С. Ако температурата превиши 15°С за кратко време, растенията развиват недостатъчен брой листа с изтеглени дръжки, малко цветоноси с недоразвити цветове и непълноценни завръзи.Изграждат се пластмасови тунели за ранно производство на ягоди.

Агротехнически мероприятия в малиновите насаждения

Изграждат се нови подпорни конструкции и се ремонтират старите.За предпазване на младите растения от изтегляне почвата около тях се притъпква, а при възможност се загърлят на около 10 см над кореновата шийка.

Агротехнически мероприятия в касисовите насаждения

Продължава резитбата за плододаване.Продължава събирането на резници.Полагат се грижи за съхраняване на вкоренените растения за пролетно засаждане.Вкоренилищата се преглеждат и при опасност от изтегляне и измръзване почвата около растенията се притъпква.Особено внимание се отделя за предпазване на плодовете в плодохранилищата от запарване.Определят се нуждите от минерални торове и по възможност се осигурява необходимото количество за пролетно подхранване.

Агротехнически мероприятия в насажденията с други култури

Продължава събирането на резници от актинидия, арония, нар, облепиха и смокиня. Събраните резници от актинидия и арония се нарязват на около 20 см дължина. Основата им се третира с вкоренител за резници и се поставят в специално съоръжение за вкореняване.Продължава събирането на семена от актинидия, които се поставят в продължение на един месец при температура около 0°С на открито или в неотоплявано помещение за стратифициране.Резниците от смокиня, нар и облепиха се нарязват на около 20 см дължина, навързват се на снопчета по 50 и се съхраняват на открито или в мазе с влажен речен пясък.Продължава зимната резитба на насажденията от редки култури.Продължава изграждането на телената конструкция в насажденията с актинидия.Продължава контролът във вегетационните съоръжения за доотглеждане на актинидията.

Растителнозащитни мероприятия

Продължава ремонтът на овощарската техника, инвентарът за поливане, машините за пръскане и прашене, аерозолните агрегати и др.Полагат се грижи за запазване на препаратите за растителна защита от навлажняване, закупуват се необходимите количества от тях и се подреждат в складовете.В ровниците за овощен посадъчен материал се поставят нови отровни примамки срещу мишките.