Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

През февруари голяма част от овощните видове и сортове са във фенофаза на принудителен покой, т.е. изискванията на пъпките към студ са задоволителни и те са в покой само заради неблагоприятните метеорологични условия. Ето защо ненормалните затопляния през този месец могат да доведат до активизиране на жизнените процеси, отслабване на закалката и при повторно понижаване на температурите - до повреди на вегетативните и плодните органи. Най-бързо реагират на затоплянето лешникът, дрянът, кайсията, бадемът, прасковата, джанката и сливата, следвани от черешата, вишнята, крушата, ябълката, дюлята и мушмулата.

Растителнозащитни мероприятия

В слънчевите дни на февруари овощарите трябва да извършат предварителни обследвания. Това се прави с цел да установи плътността и наличието на зимуващите неприятели. При провеждането на зимната борба срещу тях е необходимо да се съобразяваме с икономическите прагове на вредност.

Провежда се зимното пръскане на ябълките, крушите и сливите срещу:

 • зимуващите форми на неприятелите;

 • срещу къдравостта и сачмянката на прасковата и кайсията;

 • ранното кафяво гниене.

Срещу къдравостта по прасковата в края на февруари, преди да набъбнат пъпките, напръскайте дърветата с 1% Бордолезов разтвор. Облейте добре короната и ствола на дърветата.

Агротехнически мероприятия

Полагат се системни грижи за свеждане на загубите на плодове при съхраняването в плодохранилищата до минимум, както и за предпазване на посадъчния материал за пролетно-лятно засаждане на ягоди от мухлясване и прерастване.

В овощните градини

 • довършва се изкореняването на болните , остарелите и изсъхналите неплододаващи вече дървета;

 • продължава ремонтът на старите и изграждането на новите телени конструкции;

 • продължава зимната резитба за производство и подмладяване на семковите овощни видове;

 • при затопляне на времето се засаждат дръвчетата в новите овощни насаждения;

 • продължава дълбокото внасяне на фосфорни и калиеви торове, ако има условия за това;

 • при благоприятно време започва резитбата за производство на костилковите овощни видове.

В насажденията от други култури

 • продължава контролът във вегетационните съоръжения за доотглеждане на актинидията;

 • продължават грижите за отглеждане на подложки за цитрусови и фисташка в топли оранжерии.