Календар на пчеларя

Календар на пчеларя за месец януари

Състояние на пчелните семейства

През януари някои пчелари, особено когато се съмняват в количеството на медовите запаси в кошерите, правят и първото подхранване с медено-захарно тесто. То се закупува от пчеларските магазини или се приготвя саморъчно от 1 част втечнен на водна баня до 45°С нектарен мед и 3-4 части пудра захар. Захарта се поставя в широк съд и се издълбава трапчинка в средата, в която се налива разтопеният мед. Отначало се бърка с лъжица, а като се потвърди, се омесва с ръце до твърдо тесто. По 300-400 г от него се сплескват на питка., загъват се в марля и се поставят върху рамките над кълбото с пчели. При много ниски температури, с цел да не се изстуди кълбото, захарното тесто може да се постави на отвора на над рамъчния капак, където стои хранилката, и се захлупва с нея.

При топли дни с температури над 14°С пчелите излитат около кошерите и правят първия очистителен полет, при който се освобождават от натрупаните в дебелите им черва неусвоени остатъци от храната. Желателно е в такива дни да се почистят прилетните дъски от снега. Махат се временно предпазителите против мишки, за да могат пчелите свободно да изнасят навън падналите по дъното умрели пчели и разпечатки. При голям сняг пред кошерите се разстила слама или картонени и други плоскости с цел пчелите да кацат върху тях, а не върху снега, където премръзват и загиват.

Работа на пчеларя

Пчеларят трябва да посещава пчелина след силни ветрове, за да се ориентира за външното състояние на кошерите - обърнати, паднали покриви, заледени прелки и др. През януари е важно да се проследява и състоянието на пчелите вътре в кошерите, чрез прослушване. То се извършва с тънък маркуч, като единият му край се пъха в ухото, а другият - през прелката на дълбочина 10-15 см. Ако се чува спокоен и равномерен звук, който при леко почукване отвън по стените на кошера дружно се усилва, а след това постепенно затихва, то пчелното семейство е в добро състояние и не се нуждае от нищо допълнително. Когато пчелите издават разногласен звук с отделни, ясно открояващи се звуци, вероятно семейството е осиротяло, но в момента също нищо не може да се направи. Изчаква се по-продължително затопляне на времето и осиротялото семейство се присъединява към друго с майка. При силно безпокойство, причинено от лошокачествена храна или от присъствието на мишки, освен горните звукове в гнездото се чува и тревожен звук.

Когато на долния вход има много умрели пчели, те се изваждат със закривена тел и внимателно се оглеждат. Ако коремчетата им са подути и при стискане от ануса им излиза мръснокафява течност - налице е някаква диария следствие на паратиф, манова токсикоза, нозематоза или нещо друго. Наличието на кристали сред мъртвите пчели показва, че медът е кристализирал. Когато от пчелите са останали само главите, коремчетата, крилата и краката, а гръдните мускули липсват, значи са изядени от мишки, които са вътре в кошера.

При установяване на голям подмор или на загинали цели семейства пчеларят взема проба и я изпраща за изследване. При откриване на причините при първия удобен случай пчеларят взема мерки за отстраняването им.

През януари пчеларят е най-малко ангажиран в пчелина, затова трябва да използва свободното си време за изработване или за ремонт на кошерите и инвентара, да подготви и да постави теловете на рамките и др., да чете пчеларска литература и да посещава учебните форми, ако има такива.

Календар на пчеларя за месец февруари

Фенологичен календар

През месец февруари започва цъфтежа на първите растения, които са предвестници на наближаващата пролет. Първо се появява кокичето. От него пчелите събират първия нектар и прашец. В по-топлите райони се разпукват провисналите реси на леската, от които пчелите пълнят кошничките си с прашец, когато времето е слънчево и тихо. В горите започва да цъфти и минзухарът.

Състояние на пчелните семейства

Пчелното семейство в кошерите се намира все още на кълбо. Понякога кълбото се разваля и пчелите излизат навън за да се облитат. Това става само в топли и слънчеви дни при температура на въздуха по-висока от 10-12 0С. Пчелите стават по-активни. Те разпечатват меда, освобождават килийки от средата на гнездото, полират ги и ги подготвят за снасяне на яйца. Нормално явление е майките да започват да снасят яйца. По това време в кошера има 1-2 до 3 пити с разно възрастно пило, а дори и новоизлюпени млади пчели. Това зависи от района, силата на семейството, възрастта и качеството на майката, храната и затоплянето на гнездата. Около появилото се пило пчелите поддържат постоянна температура 34-35 0С. Пчелите консумират мед и цветен прашец за да хранят пилото и за да поддържат необходимата температура. Разхода на мед става от 1,5 – 2 кг на пчелно семейство. В резултат на по-голямата консумация на храна особено на прашец в дебелото черво на пчелите се натрупват все по-голямо количество не смлени остатъци. Ето защо пчелите използват макар и краткотрайното затопляне през някои дни за облитане и прочистване на дебелото черво. Едновременно с това те почистват вътрешността на кошерите, принасят нектар, прашец и вода. При невъзможност от облитане и при лошокачествена храна може да се появи диария.

Работа на пчеларя

Пчеларите трябва да посещават по-често пчелина, особено в слънчево време. Наблюдава се облитането, прослушват се пчелните семейства и се съди за тяхното състояние. Използва се възможността през топлите часове 10-12 0С да се извърши първия пролетен преглед. При първа възможност се оказва помощ на най-нуждаещите се семейства. Отстранява се снегът от кошерите, защото след стопяването му, влагата прониква вътре в кошера. Влагата е много вредна за пчелите и не бива да се допуска. Следи се да не чукат по кошерите кълвачи, синигери и др. Сега може да се местят и подреждат кошерите в пчелина.

Календар на пчеларя за месец март

Фенологичен календар

Март е първият календарен месец на пролетта. Със затопляне на времето природата се събужда. Започва цъфтежа на все повече медоносни растения като леска, кукуряк, жълт гарвански лук, синчец, дрян, бряст, медуница, подбел, иглика, гълъбови очи, миризлива теменуга, син минзухар, великденче, парички и др. в овощните градини вече цъфтят бадемът, зарзалата, кайсията и джанките. В поречията цъфтят елшата, черната топола и ивата.

Състояние на пчелните семейства

Към края на февруари и началото на март, майката започва да снася яйца. С появяването на пилото се нарушава покоят в пчелното семейство. Пчелите започват да консумират усилено храна, за да повишат температурата на гнездото до 34-35 0С. В началото майката снася по 20-30 яйца на денонощие. В топлите дни, когато температурите са около 12-15 0С, става облитане на пчелите работнички и те започват да събират нектар и прашец. Пчелното кълбо се разпуска пчелите работнички започват да хранят усилено майката с пчелно млечице и тя започва да снася до 1500 и повече яйца за 24 часа. Темпът на развитието на семейството зависи не само от яйценосливостта на майката, но и от условията на живот и гледането на семейството. Липсата на достатъчни количества храна, на достатъчен брой презимували пчели, на добре изградени пити задържа яйцеснасянето и отглеждането на повече млади пчели. Пилото в добрите пчелни семейства е на 3-4 пити, като площите са по-големи от педя и по средата са със запечатани килийки. Консумациятя на мед се увеличава на 2-3 кг. на месец.

Работа на пчеларите през месец март

Ако през месец февруари не сте направили осведомителния преглед на пчелните семейства, то е наложително да го направите през първите дни на месец март. Осведомителният преглед се прави в слънчев ден, когато температурите са около 12-15 0С. До края на месеца е добре да се направи и главния пролетен преглед. Основна цел на пчеларя е да създаде необходимите най-добри условия за развитие на пчелните семейства през пролетта. При прегледа ще прецените общото състояние на гнездата, силата на семействата, количеството и качеството на храната, здравословното им състояние. Силата на семействата се определя по броя на питите /междуредията/ покрити с пчели. Необходимо е да се стесни гнездото на толкова пити, колкото се покриват от пчелите. При недостиг на мед в кошера добавете пити с мед от склада от предходната година. Ако в района където се намират пчелите липсва прашецодайна растителност, то кошерите трябва да се подхранят с кърмова маса, а по-късно със захарен сироп приготвен с белтъчна храна. Пчеларите трябва да следят за появата на болести, като нозематоза, паратиф, септицемия и др. Трябва да се вземат мерки срещу отравянията на пчелите при растителнозащитните мероприятия, които започват в овощните градини. Почистете дъната от умрели пчели и дезинфекцирайте кошерите. Почистете пространството около кошерите.

Календар на пчеларя за месец април

Фенологичен календар

Април е месец, през който цъфтят всички:

  • овощни видове - круша, слива, праскова, череша, вишня, ябълка, орех, немско и френско грозде (касис),
  • горските видове - върби, тополи, явор, ясен, мекиш, бук, бреза, мъждрян, конски кестен, трънка, сибирска акация (карагана);
  • украсните растения - японска дюля, махония, люляк;
  • тревните растения - съсънка, мъртва коприва, гергьовче, лепка, глухарче, великденче;
  • фуражни култури - рапица и др.

Състояние на пчелните семейства

Пчелното кълбо е вече разпуснато. Майката увеличава яйцеснасянето. Развитието на пчелните семейства върви с най–усилен темп. Основни причини за това състояние са няколко:

  • все по-големият приток на прашец и нектар;
  • по-топлото време;
  • голямото количество новоизлюпени млади пчели, чиято кърмаческа способност е от 3 до 4 пъти по-голяма отколкото на презимувалите.

Площите на пилото се увеличават. Силните семейства имат по 5-7 пити с пило. Паралелно с това се увеличава и консумацията на храна. При липса на по-редовен приток на нектар, семейството изразходва 4-5 кг мед от запасите си. Към края на месеца старите презимували пчели умират. Те вече са заменени с новоизлюпени млади пчели. Появява се първото търтеево пило. Условията са благоприятни за восъкоотделяне. Виждаме, че има удължаване и побеляване на стените на килийките в горната част на питите, където пчелите правят широки венци с пресен нектар около пилото.

Работа на пчеларите през месец Април

Април е един от месеците, през които трудът на пчеларя е най-интензивен. Ако главният пролетен преглед не е извършен през март, той трябва да се извърши в началото на април. Полагат се грижи за безпрепятствено развитие на пчелните семейства. Гнездата се разширяват при необходимост. Това трябва да става внимателно, защото е възможно да настъпят застудявания и пилото може да се простуди и да заболее от европейски гнилец. Не трябва да се бърза с т.нар. отзимяване. Затоплящите материали трябва да се държат в гнездото, докато има свободно място за тях. Разпечатва се стария мед по питите. Започва се се подбудително подхранване на пчелите със захарен сироп. В него е добре да се прибави белтъчна храна, ако няма достатъчно цветен прашец. Могат да се поставят за градене правилно закрепени восъчни основи. Използва се восъкоотделителната способност на пчелите за обновяване на гнездото. Поставя се строителна рамка за производство на восък и борба с вароатозата. Вземат се мерки против отглеждането на търтеи и срещу изпадането на силните семейства в роево състояние. Когато пчелните семейства са боледували от варовито или каменно пило, то те се лекуват от най ранна пролет с подходящи антимикотични препарати, които не са антибиотици.

Понякога въпреки положените грижи през пролетта, някои слаби семейства не се развиват добре, поради лошите качества на майките, то те трябва да се обединят по 2-3 в едно силно семейство. Преди присъединяването от 3 до 6 часа майките им се унищожават. Кошера се напръсква с разтвор на ракия, лавандула, маточина и др. След това на обединеното семейство се дава качествена запасна майка от добър произход, която слагаме в клетка. Така се създава едно средно по сила семейство, което ще успее да се развие добре и да използва главната паша. Ако не се обединят, слабите семейства ще ангажират много време и труд на пчеларя. Те няма да могат да се развият за главната паша. За възстановяване на броя им, по-късно в подходящо време се създават необходимите нови семейства.

През месец април времето е най-подходящо за набавяне на пчелни семейства. Стопяват се бракуваните стари и негодни пити и други восъчни отпадъци. Пчелните семейства се изкарват в овощните градини за опрашване. Трябва да се спазват необходимите мерки срещу отравянията на пчелите. Когато се наложи да се затворят пчелните семейства за няколко дни (в зависимост от използвания препарат), то това трябва да стане така, че да не допуснем задушаване и загиване на пчелите.

Календар на пчеларя за месец май

Фенологичен календар през месец май

Май е месеца, през който настъпва първата главна паша от бяла акация и еспарзета. Започват да цъфтят - бук, летен дъб, клен, смърч, бял и черен бор. От тях пчелите събират прашец и манов мед. Цъфтят още татарски нокът, гледичия, питомен кестен, мъждрян, детелина, (бяла, розова, червена), кучи дрян, маргарит, гръклян, звездел, инкарнатка, мащерка, синап, градински чай, малина, спирея, подъбиче, зимен фий, мак, кориандър, бораго и др. Продължават цъфтежа на глухарчето и някои от овощните видове.

Какво е състоянието на пчелните семейства през месец май

Продължава интензивното снасяне на яйца от пчелните майки. Те снасят от 1500 до 2000 и дори повече яйца на денонощие. Силните семейства вече имат по 8 – 10 цели пити с пило. Пчелните семейства са готови да използват настъпващата главна паша. Пчелите са изпълнили целия плодник на дадан – блатовия кошер и около 2 корпуса на многокорпусния. Пчелите усилено произвеждат восък и градят поставените в кошерите восъчни основи. Във всяко пчелно семейство има естествен стремеж към размножаване и поради тази причина пчелите изграждат поставените восъчни основи с повече търтееви килийки. В тези килийки майката снася неоплодени яйца, от които се излюпват търтеи. Всеки пчелар желае пчелите да изграждат пити с работнически килийки и затова трябва да се поставят в кошерите строителни рамки. На тях пчелите изграждат пити с търтееви килийки. Майката снася неоплодени яйца в тях. Излюпват се и все повече търтеи. Заработва роевия инстинкт на семействата, особено на тези, които са в кошери с по – малък обем. Тези семейства се подготвят за естествено роене, като залагат роеви маточници.

Какво трябва да прави пчеларят през месец май

Пчеларят трябва да бъде постоянно в пчелина. Гнездата трябва да се разширят напълно, като се използват восъчни основи и едновремено с това трябва редовно да се изрязват изградените и запечатани „далаци” на строителните рамки. Пчеларят трябва да вземе навреме мерки срещу изпадането на пчелните семейства в роево състояние. Пчеларят може да постави и магазин върху плодника при дадан – блатовия кошер, както или нов корпус при многокорпусния. По този начин се продължава развитието на пчелните семейства, когато корпусът е изпълнен с пило, мед и прашец преди още да е настъпила главната паша. Когато някои семейства са изпаднали в роево състояние, пчеларят трябва да го прекрати.

Когато настъпи главната паша от акация, еспарзета и др., пчеларите трябва да откарат кошерите навреме при цъфтящите култури. Трябва да се полагат необходимите грижи за пълноценното използване на главната паша. Не се препоръчва да се струпват много кошери на едно място. Кошерите трябва да се поставят на групи от 30 до 50 броя. Всяка група кошери трябва да е отдалечена на около 1 – 2 км от другата. Правилното разположение на кошерита зависи от площта на културата, нейната продуктивност на нектар и прашец и от нуждата от пчели за опрашване. Пчелните семейства не трябва да се безпокоят с излишни прегледи.

Трябва да се вземат мерки за опазване на пчелите, когато предст