Жътвата на есенниците приключва през месец Aвгуст.


След като се прибере зърното, сламата трябва да се балира и съхрани. Когато през следващата година на освободените площи от зърненожитни култури ще се засяват отново есенници, то тогава фермерите трябва да ги изорат веднага на дълбочина 16-18 см.  След се прави дискуване на 8-10 см. дълбочина. Ако до края на месеца след обработката има заплевеляване на площите, дискуването трябва да се повтори. Когато напролет ще се сеят окопни култури, а площите са заплевелени, тогава се извършва лющене на стърнищата. След 20-25 дни се прави дълбока оран на 25 – 30 см. Към края на август могат се сеят рапицата и репкото. На влажни места и на поливни площи през втората половина на август започва сеитбата на люцерна и детелина.

Това е месецът, в който слънчогледът е влязъл във фаза техническа зрялост.

Важна информация за всички земеделски стопани!

Всеки , който изгаря стърнища и други растителни остатъци , МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОДВЕДЕН ПОД ОТГОВОРНОСТ: по Закона за опазване на земеделските земи

В член 6, ал. 1, т. 2 законът изрично забранява изгарянето на стърнищата и други растителни остатъци в страната.

Санкциите са в размер:

- глоба от 120 до 2000 лева при първо нарушение;

- при повторно нарушение глобата е от 240 до 4000 лева

Налагат се с акт от регионалните служби и областните дирекции ва Министерство на земеделието и горите.


по Закона за опазване на околната среда


При констатирано увреждане на околната среда вследствие паленето на стърнища и други растителни остатъци се налагат административни наказания на виновните лица на основание член 32 от закона.

Санкциите са в размер:

- глоба от 50 до 3550 лева при първо нарушение;

- при повторно нарушение глобата е от 100 до 7000 лева

Министерството на околната среда и водите възлага на Регионалните инспекции по околната среда и водите контрола по спазване на закона.