Складовете, в които ще се съхранява зърно трябва да обеззаразят от земеделските производители.

Трябва да продължат мероприятията за прибиране на пролетните култури. През септември привършва прибирането на слънчогледа и започва прибирането на царевицата и цвеклото. Започва прибирането на картофите късно производство.

Препоръчва се навременно прибиране на реколтата, а също така и правилна обработка на площите от пролетните култури, тъй като те са подходящи предшественици за есенниците. Продължава подготовката за засяване на площите, които са предназначени за есенници. При подходяща влажност на почвата през първата десетдневка на септември трябва да се извърши “подметка” на стърнищата с дискова брана. Това е много важно мероприятие, когато е предвидено повторно засяване на зимна житна култура.

Напомняме, че е забранено паленето на растителни остатъци на полето. За унищожаване на многогодишните плевели – балур от коренища, паламида, поветица и др., преди основната обработка трябва да се направи третиране с тоталните хербициди на база глифозат (Раундъп, Глифоган 480 СЛ, Глифодин 360, Глифозат 360 ЕК, НАСА 360 СЛ) в доза 400-1200 мл/дка. Изораването на третираните площи трябва да стане след две-три седмици, за да може системният тотален хербицид да се проникне до кореновата система на плевелите.

При подходяща влажност през втората половина на месец септември може да започне дълбоката оран на площите, които са определени за пролетни култури в сеитбообръщението. Препоръчваме дълбоката оран да се извършва с обръщателен плуг на дълбочина 25-35 см., в зависимост от дълбочината на орния слой. Площите , предвидени за есенници трябва веднага да се култивират, а за пролетниците се оставят да зимуват като черна угар.