агрокалендар-на-растениевъда-октомври.html" itemprop="url"> Агрокалендар на растениевъда-Октомври

Агрокалендар на растениевъда.Октомври – Растениевъдство.

По-важни мероприятия през

месец октомври:

продължава жътвата на ориза; продължава прибирането на царевицата за зърно; продължава ваденето на кръмното и захарно цвекло; продължава прибирането на памука и други пролетни култури; продължава и сеитбата на житни във високите райони. от началото на месеца започва сеитбата на житни и в равнинната част на страната – спазва се следната последователност: ръж, ечемик, пшеница, тритикале; при силна заплевеленост на площите се извършва есенно внасяне на хербициди за борба с плевелната растителност.

 

През последните години се забелязва постоянно нарастване на площите заплевелени с житни и устойчиви на 2,4 Д плевели, като основните причини за това са липса на сеитбообръщение и неподходящите почвени обработки.

 

Системно непровеждане на борба с плевелите или прилагане на неподходящи хербициди. Борбата с житните плевели трябва да се проведе през есента, защото при есенното внасяне на противожитни хербициди при есенниците посевът се освобождава по-ефикасно и рано от конкуренцията на плевелите.

 

За да има оптимален ефект от противожитните хербициди трябва да се спазват следните условия:

равномерна сеитба на 5-6 см дълбочина и задължително валиране за създаване на стабилно семенно легло; есенно прилагане на противожитните хербициди; третиране в ранни фази от развитието на плевелите – до фаза начало на братене.

Преди третиране на посевите трябва да се регулира пръскачката. По време на третирането, пръскачките трябва да бъдат в пълна изправност. Трябва да се внимава да не се застъпват ивици при третирането и да се работи в тихо време.

 

 

Подготовка за есенната сеитба:

прави се избор на площите с цел – осигуряване на подходящо сеитбообращение, намаляване риска от нападение от базично и кореново гниене, черна пшенична муха, пшеничен трипс; прави се качествена обработка на почвата, която трябва да бъде съобразена с видовия състав и плътността на преобладаващите плевели и с предшественика; спазване на оптималните срокове за сеитба; извършване на балансирано торене; използване на семена, чисти от фузариоза , твърда и праховита главня за пшеницата и праховита главня и ленточна болест за ечемика, без повреди от вредна житна дървеница или пшеничен трипс.

 

 

Препарати за обеззаразяване на семената за есенната сеитба.

 

Твърда и праховита главня по пшеницата

Препарат

Доза на 100 кг семе

Винсит Ф 100 мл / до 4 литра вода – масов посев ;
150 мл / до 4 л вода – семепроизводствен посев Витавакс 200 ФФ 300 мл / до 4 л вода Дивидент 030 ФС 150 мл / до 4 л вода Раксил 25 ФС 120 мл / до 4 л вода Реал 200 ФС 25 мл / до 4 л вода Суми 8 100 мл / до 4 л вода

 

 

Праховита главня и ленточна болест по ечемика

Препарат

Доза на 100 кг семе

Дивидент стар 150 мл / до 4 л вода Винсит ФС 150 мл / до 4 л вода Раксил 150 мл / до 4 л вода Суми 8 голд 150 мл / до 4 л вода

 

За да се постигане качествено обеззаразяване на семената, то трябва да се извършва само със специализирана техника, като се съблюдава точната дозировка и разпределението на разтвора върху определеното количество семена.

 

Обикновена полевка

Необходимо е да се направи обследване за оценка състоянието на плътността, в площите освободени от пролетни култури, както и в люцерновите, намиращи се в близост до новите посеви. Препоръчително е да се извърши оран на свободните през есента площи, за намаляване на плътността. След поникване на посевите да се правят ежеседмични наблюдения. Началото на химическата борба с полевката започва при отчитане на 2 колонии на дка с препаратите:

Клерат – готова примамка в доза 5-7 г на обитаем ход; Сторм – готова примамка в доза 2-3 блокчета от 4 г, или 1 блокче от 16 г на обитаем ход;

 

Житен бегач

Наблюденията започват от самосевките, където неприятеля най-рано се появява. Като се има предвид, че на площите с многогодишно отглеждане на житни култури, може да се очаква поява във висока плътност, в тези райони е за предпочитане по-късната сеитба и предсеитбено третиране на семената с някои от регистрираните продукти за растителна защита.

 

Там където е необходимо трябва да се направят и бразди за отвеждане на водите от зимните валежи на ниските места. На освободените площи от полски и зеленчукови култури се извършва дълбока оран.