растениевъда-август.html" itemprop="url"> Агрокалендар на растениевъда-Август

Агрокалендар на растениевъда.Август – растениевъдство.

Aвгуст e

месецът през който приключва жътвата на есенниците

 

След прибиране на зърното, сламата трябва да се балира и съхрани. Когато на освободените площи от зърненожитни култури ще се засяват отново есенници, то тогава те трябва веднага да се изорат на дълбочина 16-18 см. След това площите се дискуват на 8-10 см дълбочина. Ако до края на месеца площите се заплевелят, дискуването трябва да се повтори. Когато площите са заплевелени, а напролет ще се сеят окопни култури, се извършва лющене на стърнищата. След 20-25 дни се извършва дълбока оран на 25-30 см. Паленето на стърнища и горенето на растителните остатъци е забранено със закон.

Всеки, който изгаря стърнища и други растителни остатъци, МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОДВЕДЕН ПОД ОТГОВОРНОСТ по Закона за опазване на земеделските земи.

В член 6, ал. 1, т. 2 законът изрично забранява изгарянето на стърнищата и други растителни остатъци в страната.

 

Санкциите са в размер:

 

глоба от 120 до 2 000 лева при първо нарушение; при повторно нарушение глобата е от 240 до 4 000 лева

Налагат се с акт от регионалните служби и областните дирекции ва Министерство на земеделието и горите.

 

По Закона за опазване на околната среда

 

При констатирано увреждане на околната среда вследствие паленето на стърнища и други растителни остатъци се налагат административни наказания на виновните лица на основание член 32 от закона.

 

Санкциите са в размер:

 

глоба от 50 до 3550 лева при първо нарушение; при повторно нарушение глобата е от 100 до 7000 лева

Министерството на околната среда и водите възлага на Регионалните инспекции по околната среда и водите контрола по спазване на закона.

Към края на август се сеят рапицата и репкото.

На влажни места и на поливни площи през втората половина на август се сеят люцерна и детелина.

Август е месецът, в който слънчогледът е влязъл във фаза техническа зрялост.

, , fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = '//connect.facebook.net/bg_BG/all.js#xfbml=1&appId=1270646742991111'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));