Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Зелена прасковена листна въшка - Myzodes persicae

1056 views

Неприятелят прасковена листна въшка - Myzodes persicae се среща в цялата страна. Основател­ките и безкрилите партеногенетични женски имат овално-яйцевидно тяло, като оцветява­нето при основателките варира от бледозелено до бледорозово, а безкрилите са зелени. Борба с неприятеля прасковена листна въшка - Myzodes persicae Извършване на редовни наблюдения за нападение от листни въшки. При поява на прасковена листна въшка се извършват инсектицидни третирания с препарати със следните активни вещества - формотион, диметоат, тебуфенпират.

Free Joomla! templates by Engine Templates