Растителните остатъци се събират и унищожават веднага след прибирането на реколтата. Това мероприятие трябва да се извърши, защото много неприятели и болести зимуват в растителните остатъци. Поради тази причина събирането и унищожаването им е от изключителна важност. Така се пречи на възникването на първоначалната зараза за следващата година, като компостираните растителни остатъци могат да се използват за торене след 4-5 години на площи, засети с житни култури и царевица, но не и на културата, от която са те. Дълбоката есенна оран също е играе важна роля, особено за райони с поява на вирусни болести.

Картофи

По време на съхранението, картофите се атакуват от редица болести, които причиняват гниене. В хранилищата трябва да се внасят само клубени без наранявания и деформации. Също така трябва да се извършва и непрекъснат контрол върху параметрите на температурата и въздуха.

Лук и чесън

За засаждане на лук и чесън се избират площи, които са включени в рамките на 2-3-годишно сеитбообращение, като задължително трябва да се използва здрав посадъчен материал.

Оранжерийно производство

Продължават грижите за засадените в оранжериите домати и краставици. Следи се за навременно откриване на болести и неприятели, а именно сиво гниене, листна плесен, черни листни петна, картофена мана, брашнеста мана по доматите, а по краставиците - брашнеста мана, кореново гниене и др.

Производство на разсад

Подготвят се разсади за отопляемите култивационни съоръжения (домати, краставици), за неотопляемите (маруля, салата). Обеззаразяването на почвата в стоманено-стъклените оранжерии се извърши на тези места, където то не е правено през последните три години.

Подбор на доброкачествен посевен и посадъчен материал

Много важна предпоставка за получаването на високи добиви е изборът на качествен посевен материал,  спазване на оптималните сеитбени срокове, правилната дълбочина и гъстота на сеитбата за да могат семената поникнат бързо и дружно. Тези мерки водят до намаляване на кореновите инфекции поради по-бързия и активен растеж, развитие и загрубяване на кореновата система.