Време е за зелените резитбени операции при лозата.

През месец май се

развиват всички живи пъпки, оставени при резитбата на зряло при лозата. Тогава най-добре разбираме как сме натоварили отделните растения. Най-важното, което трябва да се направи преди цъфтежа на лозата е т.н. филизене. Това е първата зелена резитба при лозата, която се извършва ръчно преди цътежа на ресите, когато леторастите са вече с дължина 15-20 см.

При филизенето задължително се съобразявайте със съответната формировка, на която отглеждате лозите. Имайте предвид, че няма такава формировка, която да не изисква филизене, както и няма значение дали сортът е винен или десертен.

Филизенето при лозите е важно мероприятие, чрез което се коригира резитбата на зряло с оглед постигане на оптимално съотношение между листна маса и реса, подобряване на светлинния и въздушен режим, поддържане на формировката, която е избрана и др. Всичко това способства за повишаване на количеството и качеството на гроздето.

При филизенето от основата се премахват всички излишни леторасти, които са покарали от ъгловите очи и от спящите заместващи пъпки. Някои от тях могат да бъдат оставени само там , където по някакви причини не са развити оставените зимни очи.

Много често в основата на зимните очи, освен основното око, са развити дублиращи вторични летрасти от спящи очи, които се премахват и се оставя само основният летораст, развит от зимното око.

Когато са развити прекалено много леторасти, освен че първо се премахват безплодните, се премахват и част от тези с реса, за да няма претоварване на главините.

Безплодни леторасти се оставят само там, където е нужно да попълним с плодно звено оголена част от лозата или ако преценим, че са нужни за изхранване на оставените гроздове (при по-слаби главини).

При стъблено отглеждане на лозите всички леторасти, покарали от спящи пъпки по стъблото също се премахват. Отново по изключение се оставя летораст, който ще ни е необходим за подмяна на рамо.