Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Болести и неприятели превзеха лозята в Родопската яка

Второ поколение от шарен гроздов молец е установен в масивите на Родопската яка с праг на икономическа вредност 6-7 гъсеници на 100 ягориди. Гъсениците му вредят по зърната с големина на грахово. Вгризват се в тях, нараняват вътрешността и ги оплитат с паяжина.

Неприятелят предпочита десертните сортове с мискетов аромат и светла ципа на зърното - Мискет Отонел, Болгар и други. Да продължат редовните обследвания. При доказан праг на вредност да се извърши първо пръскане срещу гъсениците на второ поколение за всички райони до 26 юни. Десет-дванадесет дни по-късно третирането да се повтори. Разрешени ПРЗ: Релдан 40 ЕК 0,12% с 14 дни карантинен срок, Даскор 440/Нуреле М - 50 мл/дка с 21 дни карантинен срок, Радиант 120 СК 20-30 гр./дка при раб. р-р 40-120 л. със 7 дни карантина, Суми Алфа 5 ЕК/Сумицидин 5 ЕК/ 0,025% с 14 дни карантинен срок, Вазтак Нов 100 ЕК 0,0125% с 24 дни карантинен срок и др.

Агрометеорологичната обстановка провокира много силно развитие и масово проявление на брашнеста мана по лозата - оидиум. Третиранията да продължават редовно със системни средства през 10-12 дни. Критичният период към инфекции с икономически щети приключва във фенофаза прошарване на зърното. Да се прилага редовна просветляваща резитба /колтучене, филизене, осигуряваща проветряване на гроздовете.

Разрешени ПРЗ: Динали 090 ДК 50-65 мл/дка, Байфидан 250 ЕК 0,01% и Шавит 25 ЕК 0,01%, Топаз 100 ЕК 0,015 %, Бампер 25 ЕК 0,02%, Флинт Макс 75 ВГ 16 г/дка, Фоликур 250 ЕВ, 0,04%, Хоризонт 0,04%, Ориус 25 ЕВ 0,04%, Риза 250 ЕВ 0,04% и др.


Да се осигури редовно покритие на всички вътрешни части от главината. Добрата растителнозащитна практика и задължителните принципи на интегрираната растителна защита изисква с един продукт за растителна защита да не се работи повече от 3 пъти в рамките на един сезон.

От началото на вегетацията за различните агроекологични райони са отчетени 4 инкубационни периода и на обикновената мана по лозата. За поддържане на добра фитосанитарна обстановка в масивите е задължително провеждането на летни, просветляващи резитби - филизене и колтучене. Тази практика осигурява по-добър микроклимат. Гарантира по-добро проветряване във вътрешността на главината. Ограничава вероятността от вторично развитие на патогена. Навременното и качествено изпълнение на летните резитби се равнява на едно спестено пръскане за вегетацията. Да продължи редовната растителна защита с разрешени системни средства.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates